دوره هاي ديجيتال ماركتينگ ماهان
تاريخ اطلاعيه: ۱۳۹۶/۰۳/۱۳
نوع اطلاعيه: آموزشی
متن اطلاعيه

در اين دوره خواهيد آموخت كه چگونه ابزار هاي ديجيتال همانند اينترنت، موبايل و شبكه هاي اجتماعي دنياي ماركتينگ را با تغيير رسانه ها از انواع تك سويه به رسانه هاي دو سويه تغيير داده است. با توجه به اينكه ديجيتال ماركتينگ يكي از روش هاي مهم ماركتينگ در دنياي تجارت است و در بسياري از كشور ها بخصوص كشور هاي توسعه يافته با سرعت زيادي در حال رشد است. در ايران نيز اين روش ماركتينگ با توجه به توسعه خوب زير ساخت هاي ارتباطي پتانسيل رشد بسيار بالايي دارد و يكي از محور هاي مهم فعاليت هاي ماركتينگ در ايران شده است. ادامه مطلب....