دوره كوتاه مدت آشنايي با قوانين ماليات مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده
تاريخ اطلاعيه: ۱۳۹۵/۰۲/۱۲
نوع اطلاعيه: آموزشی
متن اطلاعيه

اين دوره كوتاه مدت با همكاري مشترك مركز آموزش سازمان امور مالياتي كشور و مدرسه عالي كسب و كار ماهان ويژه

 كليه مديران عامل ، مديران ارشد ، كارشناسان مالي سازمان ها ، نهادها ، ارگانهاي دولتي و شركت ها ي غيردولتي برگزار ميگردد

 كه شركت كنندگان با كليه مفاهيم و فرآيندها و تكاليف مالياتي آشنا خواهند شد .

مدرس اين دوره جناب آقاي دكتر حميدرضا يوسفي مديركل آموزش سازمان امور مالياتي كشور ، رئيس مركز علمي

 كاربردي سازمان مالياتي تهران مي باشد .

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره 88401313 (خانم عبدي ، آقاي شكوهمند) تماس حاصل فرماييد و يا بر روي

 لينك كليك فرماييد.