سمينار مديريت بر خويشتن
تاريخ اطلاعيه: ۱۳۹۵/۰۲/۱۲
نوع اطلاعيه: آموزشی
متن اطلاعيه

اين سمينار با هدف فراگرفتن راههاي مديريت خويش و روش هاي اجراي برنامه توسعه فردي

مدرس اين سمينار كه  جناب آقاي دكتر بهزاد ابوالعلايي از اساتيد برجسته حوزه منابع انساني كشور و دبير كميته علمي

 كنفرانس توسعه منابع انساني مي باشد ، در روز دوشنبه

مورخ 20 ارديبهشت ماه 95 در سالن سمينار مدرسه عالي كسب و كار ماهان برگزار ميگردد.


جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد با شماره 88401313 (خانم عبدي ، آقاي شكوهمند) تماس حاصل فرماييد و يا بر روي

 لينك كليك فرماييد.