دوره هاي پرسنال برندينگ
تاريخ اطلاعيه: ۱۳۹۶/۰۳/۱۳
نوع اطلاعيه: آموزشی
متن اطلاعيه

برندسازي شخصي به خودي خود، يك محصول و دستاورد نيست. بلكه لباسي است كه بر تن محصول و دستاوردهاي قبلي ما پوشانده مي‌شود ظهور شبكه هاي اجتماعي، ارزان شدن رسانه، عددي بودن و امكان مقايسه كمي موقعيت خود با ديگران در شبكه هاي اجتماعي، از جمله مواردي محسوب مي‌شوند كه تب برندسازي شخصي را جدي‌تر از گذشته كرده‌اند. ادامه مطلب...