شروع 181مين دوره MBA
تاريخ اطلاعيه: ۱۳۹۶/۰۴/۱۷
نوع اطلاعيه: آموزشی
متن اطلاعيه
يكصد و هشتادو يكمين  دوره MBA حضوري مدرسه عالي كسب و كار ماهان در روز 15 تيرماه سال 96 با حضور  سركار خانم شهنواز مديريت محترم آموزش مدرسه عالي كسب و كار ماهان آغاز شد.ادامه مطلب...