مصاحبه مدير عامل موسسه ماهان جناب آقاي دكتر سياري با مجله بازار كار
تاريخ اطلاعيه: ۱۳۹۶/۰۵/۰۳
نوع اطلاعيه: آموزشی
متن اطلاعيه
جناب آقاي دكتر مجيد سياري مدير عامل موسسه ماهان و دبير شوراي مركزي كارآفرينان ايران و رئيس كانون كارآفرينان تهران به منظور آشنايي با فعاليت ها و برنامه هاي آينده كانون كارآفرينان استان تهران كه مجموعه اي متشكل از كارآفرينان برتر ،صاحبنظران و كارشناسان حوزه كارآفريني است كه به طور مستقل و غير دولتي به عنوان اتاق فكر حوزه كار آفريني مشغول فعاليت اند با روزنامه بازار كار به گفت و گو نشسته اند.ادامه مطلب...