نشست مشاوران عالي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در مدرسه عالي كسب و كار ماهان
تاريخ اطلاعيه: ۱۳۹۶/۰۵/۲۳
نوع اطلاعيه: آموزشی
متن اطلاعيه
نشست تقويت نهادهاي مدني و نقش نمايندگان مجلس در توسعه كارآفريني كشور با حضور مشاوران عالي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ادامه مطلب...