اولين روز سفر بيزنس تور قبرس
تاريخ اطلاعيه: ۱۳۹۶/۰۵/۲۳
نوع اطلاعيه: آموزشی
متن اطلاعيه
سفر ما از ساعات ٢ بامداد امروز آغاز شد .زماني كه ٢١ نفر كه كم و بيش شناحتي از هم نداشتيم اما مملو از عشق كشف ناشناخته ها بوديم روبروي مدرسه عالي كسب و كار ماهان منتظر نشسته بوديم .ادامه مطلب...