عيادت جناب مهندس هادي سياري از جناب دكتر مسعود حيدري
تاريخ اطلاعيه: ۱۳۹۶/۰۶/۰۶
نوع اطلاعيه: آموزشی
متن اطلاعيه
جناب آقاي مهندس هادي سياري،رياست محترم مدرسه عالي كسب و كار ماهان به همراه تني چند از مسئو لين و اساتيد اين برند آموزشي از جناب آقاي پرفسور مسعود حيدري پدر علم مذاكرات ،در روز سه شنبه مورخ 31 مرداد ماه عيادت  نمودند. ادامه مطلب...