دوازدهمين جلسه هيئت مديره كانون كارآفرينان استان تهران
تاريخ اطلاعيه: ۱۳۹۶/۰۶/۱۵
نوع اطلاعيه: آموزشی
متن اطلاعيه
ضمن خوشامدگويي جناب رضائي به اعضاء هيئت مديره كانون، نسبت به معرفي اوليه و اجمالي از خود و مجموعه محترمشان صحبت هايي را بيان نمودند. توليدات شركت و موارد پبسرفت محصولات و سهم شركت در بازارهاي داخلي و خارجي از ديدگاه مديريت مجموعه بيان شد. ادامه مطلب...