همكاري مدرسه عالي كسب و كار ماهان با هلدينگ تركيه اي
تاريخ اطلاعيه: ۱۳۹۶/۰۷/۰۱
نوع اطلاعيه: آموزشی
متن اطلاعيه
همكاري مدرسه عالي كسب و كار ماهان با هلدينگ تركيه اي Trex Force با حضور مديرعامل شركت جناب اقاي مهندس جوانمرد و شريك تجاري kenan Topoz ادامه مطلب...