كلاس دكتر ناصحي فر
تاريخ اطلاعيه: ۱۳۹۱/۰۶/۱۲
نوع اطلاعيه: آموزشی
متن اطلاعيه

كلاس درس رياضي و آمار رشته مديريت ( دكتر ناصحي فر) امروز يكشنبه ساعت 30/20-30/16 برگزار خواهد شد.