كارگاه تخصصي ايمني در صنعت برق پنجشنبه 05-04-93 ساعت 10 تا 17
تاريخ اطلاعيه: ۱۳۹۳/۰۳/۲۵
نوع اطلاعيه: آموزشی
متن اطلاعيه
آيا ميدانيد در سايت هاي عملياتي كشور طبق دستور وزارت نفت دارا بودن گواهينامه پايان دوره ايمني از اولين شرايط فعاليت است؟ ادامه مطلب...