قابل توجه دانشپذيران Business Result
تاريخ اطلاعيه: ۱۳۹۳/۰۵/۱۴
نوع اطلاعيه: آموزشی
متن اطلاعيه
با توجه به درخواست دانشپذيران و موافقت شوراي آموزشي كلاس هاي زبان خارجي از تاريخ 93/5/16 در نوبت صبح از ساعت 10 الي 13 و نوبت بعد از ظهر از ساعت 13:30 الي 16:30 برگزار خواهد شد. 
در ضمن دانشپذيران كلاس استاد ميكائيلي اين هفته كوئيز كلاسي خواهند داشت.