خوش آمد گويي
تاريخ اطلاعيه: ۱۳۹۲/۰۱/۲۷
نوع اطلاعيه: آموزشی
متن اطلاعيه
ورود اولين گروه آموزشي ماهاني را به پورتال مديريت آموزشي ارج مي نهيم.
و از مديران گرامي درخواست مي كنيم در صورت هرگونه سوال يا پيشنهاد با ارسال نامه به مدير سيستم از بخش ارتباطات و اتوماسيون /مديريت ارتباطات /ارسال نامه ، موسسه را در ارائه هر چه بهتر خدمات آموزشي ياري نمايند.
                                                                              
                                                                                                                                                       به اميد همدليها و همفكريها