خبر ويژه براي دانشجويان رشته حقوق خصوصي
تاريخ اطلاعيه: ۱۳۹۲/۰۵/۲۰
نوع اطلاعيه: آموزشی
متن اطلاعيه

با توجه به خواسته شما دانشپذيران روز جمعه 25/5/92 ساعت 12-8 درس حقوق مدني با دكتر فولادي و ساعت 17-13 درس حقوق تجارت با دكتر گودرزي ارائه خواهد شد.