اخبار مربوط به دفترچه دانشگاه آزاد
تاريخ اطلاعيه: ۱۳۹۲/۱۰/۰۲
نوع اطلاعيه: آموزشی
متن اطلاعيه
با توجه به دفترچه انتخاب رشته دكتري آزمون دانشگاه آزاد در رشته مديريت شاهد تغييراتي در دروس آزمون دكتري بوديم. 
در رشته مديريت دولتي حذف دروس مديريت تطبيقي و توسعه و خط و مشي گذاري و اقتصاد را داريم
در رشته مديريت بازرگاني- بازاريابي با تغييراتي بيشتري مواجه هستيم. حذف درس اقتصاد و اضافه شدن 4 درس جديد با ضرايب بالا شامل تحقيقات بازاريابي ضريب 4- رفتار مصرف كننده  ضريب 4- بازاريابي بين المللي ضريب 3 و بازاريابي صنعتي با ضريب 3 را شاهد هستيم.
در رشته فناوري اطلاعات حذف درس اقتصاد و اضافه شدن دو درس هوش مصنوعي و تجزيه و تحليل سيستم ها را شاهد هستيم.