برنامه ريزي براي دروس جديد اعلام شده آزمون دكتري(دانشگاه آزاد)
تاريخ اطلاعيه: ۱۳۹۲/۱۰/۰۲
نوع اطلاعيه: آموزشی
متن اطلاعيه
پس از اعلام منابع آزمون دكتري دانشگاه آزاد و تغييرات منابع آزمون در رشته مديريت ،موسسه آموزش عالي ماهان در صدد برگزاري كلاس فشرده براي دروس جديد و اعلام مهم ترين منابع براي اين دروس در آزمون دكتري مي باشد آخرين اخبار  و پيگيري ها در پورتال قرار خواهد گرفت.