آزمون آزمايشي دكتري- مرحله دوم
تاريخ اطلاعيه: ۱۳۹۲/۱۰/۲۳
نوع اطلاعيه: آموزشی
متن اطلاعيه

روز جمعه 27 دي ماه آزمون آزمايشي دكتري ماهان به طور همزمان در تهران و نمايندگي هاي سراسر ايران ساعت 8 صبح برگزار خواهد شد.

آزمون تهران به آدرس: اتوبان مدرس- خيابان ظفر- كوچه ناجي- كوچه فرزان- كوچه نوربخش- پلاك 8 دانشگاه جامع علمي كاربردي برگزار خواهد شد

آزمون در شهرستان ها در نمايندگي ماهان هر شهر برگزار خواهد شد.