همكاري علمي آموزشي MBS با دانشگاه IAU ايالت متحده آمريكا
تاريخ اطلاعيه: ۱۳۹۲/۰۵/۲۷
نوع اطلاعيه: آموزشی
متن اطلاعيه
MBS دوره هاي MBA Online خود را با استفاده از تكنولوژي و متدولوژي دانشگاه IAU ايالت متحده آمريكا برگزار ميكند.

ادامه مطلب...