جلسه دكتر صدر با جناب آقاي مهندس سياري در زمينه MBA SPORT
تاريخ اطلاعيه: ۱۳۹۲/۰۹/۰۴
نوع اطلاعيه: آموزشی
متن اطلاعيه

دكتر حميد رضا صدر دانش آموخته ي كارشناسي اقتصاد و كارشناسي ارشد شهرسازي از دانشگاه تهران و مقطع دكترا از دانشگاه ليدز ادامه مطلب....