همكاري در زمينه تبادل استاد و خدمات آموزشي با دانشگاههاي معتبر بين المللي
تاريخ اطلاعيه: ۱۳۹۲/۰۵/۰۹
نوع اطلاعيه: آموزشی
متن اطلاعيه
طبق مجوز وزارت علوم و تحقيقات و فناوري ،موسسه آموزش عالي آزاد ماهان ،اجازه همكاري در زمينه تبادل استاد و تكنولوژي و محتوي علمي و خدمات آموزشي با دانشگاههاي معتبر بين المللي را دارد

ادامه مطلب...