اسامي پذيرفته شدگان DBA آزمون ورودي دوره ششم و هفتم( نوبت اول و دوم )
تاريخ اطلاعيه: ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
نوع اطلاعيه: آموزشی
متن اطلاعيه
نتايج ششمين و هفتمين  دوره  آزمون ورودي دوره DBA(نوبت اول و دوم) مدرسه كسب وكار ماهان به شرح زير اعلام شد. ادامه مطلب...