گزارش جلسه و هم انديشي معاونين محترم آموزش بانكها
تاريخ اطلاعيه: ۱۳۹۲/۰۹/۰۲
نوع اطلاعيه: آموزشی
متن اطلاعيه
مورخه 29/8/92 روز چهارشنبه با حضور استاد سيد الماسي  و قائم مقام  محترم موسسه آموزش عالي آزاد ماهان جناب آقاي شهبازي و آقاي حساس مدير دپارتمان بين الملل موسسه و خانم شهنواز مديرتوسعه و بازار  موسسه با حضور معاونين آموزش بانكها  آقايان مهندسن رشيدي  بانك  صادرات  و خانم  دكتر وهاب  بانك مسكن و  خانم مهندس احساني بانك توسعه صادرات جلسه اي در محل موسسه برگزار گرديد. ادامه مطلب...