همكاري مشترك مدرسه كسب و كار ماهان با دانشگاه ايالتي ميشگان در دومين همايش بين المللي آموزش عالي
تاريخ اطلاعيه: ۱۳۹۲/۱۰/۱۷
نوع اطلاعيه: آموزشی
متن اطلاعيه
موسسه آموزش عالي آزاد ماهان MBS اولين مدرسه كسب و كار ايران در حمايت از ارتقاء آموزش عالي در سطح منطقه در جهت تبادل علمي و فرهنگي ، همكاري مشتركي را با دانشگاه ايالتي ميشگان ايالت متحده آمريكا  Michigan State University  در برگزاري دومين همايش بين المللي آموزش عالي در دبي آغاز نموده است .  ادامه مطلب...