ارزش آفرين برتر دكتر محسن امين (شهردار محترم زنجان) در دومين همايش بين المللي
تاريخ اطلاعيه: ۱۳۹۲/۱۱/۲۸
نوع اطلاعيه: آموزشی
متن اطلاعيه

همزمان با برگزاري دومين همايش بين المللي راهبردي كسب و كار ماهان جناب آقاي دكتر محسن امين، شهردار محترم زنجان بعنوان شهردار ارزش آفرين در دومين جشنواره ارزش آفرينان برگزيده و انتخاب شدند.