دكتر عبد الكريم چلي رياست دانشگاه كانادايي دبي (CDU)
تاريخ اطلاعيه: ۱۳۹۳/۰۲/۲۸
نوع اطلاعيه: آموزشی
متن اطلاعيه
در تاريخ 6-5-2014 مصادف با 16-2-1393 دكتر عبد الكريم چلي رياست دانشگاه كانادايي دبي(CDU) به جهت آخرين
 عرض يابي در قدم گذاري به جهت ايجاد استانداردهاي لازم كه در آغاز دوره هاي مشترك بين الملي بين هر دو و از امكانات مدرسه آموزش عالي آزاد كسب كار ماهان بازيد كرد ادامه مطلب...